Event | 最新消息 / 活動新聞
標題 日期 人氣
A.V.A 限定槍枝轉蛋 ★沼澤系列 2021/09/08 1170 Hot!
新熱血江湖M 09/08(三) 臨時維護公告 2021/09/08 0
A.V.A ★GM的祝福★ 頭目連戰週! 2021/09/07 601
A.V.A 09/09(四)GM直播活動『全新挑戰!頭目連戰』 2021/09/07 213
彩虹島物語 數量限定販賣 2021/09/01 465
新熱血江湖M 09/08(三) 維護開機公告 2021/09/08 0
新熱血江湖M 09/08(三) 例行性維護公告 2021/09/07 0
勁舞團 【指定歌曲】REVEAL​(ง •̀灬•́)ง(更新抽獎名單) 2021/08/26 2599 Hot!
勁舞團 M 《GM活動》二周年暖身 寶石加倍送 2021/09/02 65
勁舞團 【限時】誰是 勁舞團的 勁舞人氣王?˛˛ꉂ ೭(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)౨” (09/03新增選拔名單!) 2021/08/12 5861 Hot!